Cookies i polityka prywatności


Ciasteczka

Używając serwisu zielonysport.pl na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie informacje tekstowe.

Serwis www.zielonysport.pl stosuje cookies w poniższych obszarach:
a) cookies funcjonalne, związane z technicznym działaniem serwisu;

Tych informacji nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy oraz nie wysyłamy osobom trzecim. Nie służą one w celach marketingowych i do monitorowania aktywności użytkowników.

b) cookies google-analytics.com – statystyki dla serwisu;

c) cookies powiązane z wtyczką „Lubię to!” oraz „Poleć”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwis Facebook.

W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmiane ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
Jeżeli jednak zdecydujesz sie na odrzucenie używania ciasteczek, nie bedzie możliwe korzystanie z niektórych usług udostepnionych na naszym serwisie, w szczególnosci tych wymagających logowania (m.in. zgłoszenia).


Wyłączenie ciasteczek może spowodować wadliwe działanie serwisu.


Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego (telefon, smartfon, tablet), powinieneś zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji Twojego urządzenia.


Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zamieszczanie w urządzeniu końcowym.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.zielonysport.pl & www.orienteering.org.pl.pl jest

Polski Związek Orientacji Sportowej Adres: al. Jerozolimskie 30/21, 00-024 Warszawa REGON: 001408329 ; NIP: 526-16-67-131 ; KRS: 0000162819

zwane w dalszej części Polityki Prywatności, jako PZOS.

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez PZOS zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).
 2. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez PZOS jest: a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji przez PZOS, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń mailowych oraz analiza statystyczna prowadzona przez PZOS; b) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od PZOS wydania danych osobowych Użytkownika;
 3. Dane Użytkowników będą przechowywane przez PZOS przez cały okres trwania umowy z PZOS i okres świadczenia przez PZOS usługi na rzecz Użytkownika PZOS. Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane przez PZOS ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. PZOS stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonym serwerze.
 4. Prawa Użytkownika PZOS:
  • uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób PZOS przetwarza dane Użytkownika,
  • uzyskanie przez Użytkownika od PZOS kopii jego danych osobowych.
  • edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie,
  • wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie
  • w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez PZOS dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z PZOS w celu wyjaśnienia,
  • Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez PZOS danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.
  • Użytkownik może zrealizować swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych, poprzez przysłanie oświadczenia woli na adres email biuro@zielonysport.pl i biuro@orienteering.org.pl Prosimy o użycie adresu e-mail, który wskazał/a Pani/Pan podczas dobrowolnego podania swoich danych osobowych.